Omgangsregeling tussen grootouders en kleinkinderen

Met enige regelmaat wordt mijn hulp en advies gevraagd in omgangskwesties tussen grootouders en kleinkinderen, zowel vanuit de grootouders als vanuit de ouder(s). In 2020 is er een sociaal en rechtsvergelijkend onderzoek uitgevoerd, waarvan het resultaat is neergelegd in het rapport “Omgang tussen grootouders en kleinkinderen, Een sociaal en rechtsvergelijkende studie”[1] Voor de volledige tekst en de bronnen verwijs ik naar dit…

Lees meer

Met de kinderen op vakantie tijdens de corona-tijd: kan dat zomaar?

Nu het ministerie van Buitenlandse Zaken groen licht heeft gegeven voor vakanties naar bepaalde Europese bestemmingen, kunnen vele Nederlanders hun reislust niet langer bedwingen en boeken dan ook volop reizen naar warmere oorden. Na lang speurwerk op websites van vele reisorganisaties heeft u eindelijk de perfecte vakantie gevonden om een weekje te vertoeven met de kinderen. Wanneer de kinderen het…

Lees meer

Raadsel

Op Facebook kwam deze week een raadsel voorbij. Spoileralert! Ik geef straks het antwoord. Het raadsel luidt: U bent een kamer binnengegaan, waar er 38 mensen zijn. Een schutter komt binnen en doodt 30. Hoeveel mensen zijn er nog in de kamer? Het goede antwoord is een eenvoudige optelsom van 38 mensen + 1 (jij) + 1 (de schutter) =…

Lees meer

De Wet deelgezag

In deze tijd waarin we worden overladen met nieuws omtrent Corona kan ik mij voorstellen dat het velen zal zijn ontgaan dat er twee nieuwe wetsvoorstellen ter consultatie voorliggen. De een betreft de Wet Deelgezag en de ander Kind, draagmoederschap en afstamming. In deze blog gaat het om de Wet Deelgezag. Op 24 april 2020 heeft de Minister voor Rechtsbescherming…

Lees meer

Kinderen en social media (deel 1)

Op 13 mei 2020 deed de voorzieningenrechter in Arnhem uitspraak in een door de moeder tegen de oma aangespannen rechtszaak. Oma weigerde de foto’s van de kleinkinderen van social media te verwijderen. De voorzieningenrechter oordeelt dat hoewel niet valt uit te sluiten dat het plaatsen van foto’s op Facebook een zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit is (en dus niet onder de Algemene…

Lees meer

Wet forensische zorg

Drie nieuwe wetten Per 1 januari 2020 treden er 3 nieuwe wetten in werking ten aanzien van verplichte geestelijke gezondheidszorg en verplichte verzorging van personen met een verstandelijke beperking of met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). De wet Bijzonder opneming psychiatrische ziekenhuizen wordt vervangen door de Wet verplichte GGZ en de Wet zorg en dwang. Daarnaast treedt de Wet Forensische zorg in werking. In dit…

Lees meer

Fiscale gevolgen van de echtscheiding

Een echtscheiding heeft veel gevolgen. Ook op fiscaal gebied. Vaak gaat het echter mis met de fiscale afspraken en de aangifte bij de Belastingdienst. Met name in geval van een eigen woning. Als partijen een koopwoning bezitten is het in veel gevallen zo dat een van partijen in de woning blijft wonen (Blijver) en de ander de woning verlaat (Vertrekker)…

Lees meer

Beëindiging arbeidsovereenkomst bij detentie?

Gevangenisstraf is niet zomaar reden om arbeidsovereenkomst te ontbinden, maar bij langdurige detentie kan voortzetting van de werkgever niet worden gevergd. In de uitspraak van rechtbank Amsterdam van 8 mei 2019 oordeelt de kantonrechter dat detentie op zich geen reden is voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst (7:669 lid 3 sub h BW). Er moet worden gekeken naar de concrete omstandigheden…

Lees meer

Online mediation en digitalisering

Vandaag 6 jaar geleden heb ik mijn kantoor in Nieuw-Vennep gevestigd. En ik blijf natuurlijk vooruit gaan. Via UitElkaar werk ik als online reviewer van echtscheidingen en als mediator. Ik ben als familierechtspecialist en mediator aangesloten bij de Vfas. De Vfas heeft inmiddels een eigen mediation tool uitgebracht. Ik heb mij daarbij vandaag aangesloten. Hoewel niet alle aspecten van een…

Lees meer

Gerechtshof Den-Haag wijst vordering tot medewerking aan verkoop woning af

In de uitspraak van 14 december 2018 oordeelt het Gerechtshof Den-Haag dat in kort geding geen gebod tot medewerking aan verkoop woning kan worden toegewezen, nu nog geen verdeling van de woning van partijen heeft plaatsgevonden. Het Gerechtshof overweegt dat het niet aan de voorzieningenrechter is om een definitief einde te maken aan de verdeling door een wijze van verdeling als…

Lees meer

Belastingplan 2019

Het Belastingplan 2019 is op dinsdag 18 september 2018 aangeboden aan de Tweede Kamer. Voor de alimentatiepraktijk en de erfrechtpraktijk zijn er een aantal relevante wijzigingen. Invoering tweeschijvenstelsel Er wordt een geleidelijke invoering van een tweeschijvenstelsel voorgesteld met een basistarief van 37,05% in 2021 en het toptarief 49,50%. In 2019 wordt het tarief van de huidige eerste schijf 36,65% en…

Lees meer

Erkenning derde gender in uitspraak van rechtbank Limburg, wetgever aan zet om wetgeving te wijzigen

In de uitspraak van 28 mei 2018 staat de rechtbank Roermond toe dat iemand van wie het geslacht bij de geboorte niet kon worden vastgesteld, niet langer of als vrouw, of als man in de geboorteakte geregistreerd moet staan. De rechtbank vindt dat in zo’n geval ook de zinsnede “geslacht is niet kunnen worden vastgesteld” in de geboorteakte mag komen…

Lees meer

Strafblad en VOG

Krijg ik een strafblad? Een strafblad heeft officieel  ‘justitiële documentatie’ en de regels zijn vastgelegd in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. Maar wanneer heb je nu een strafblad? En hoe lang blijven de veroordelingen en aanrakingen in dit strafblad staan? Op je strafblad staan in ieder geval alle misdrijven die door het Openbaar Ministerie in behandeling zijn genomen.  Je…

Lees meer

Onderhoudsverplichting stiefouder

Ik krijg regelmatig de vraag wanneer een nieuwe partner onderhoudsplichtig wordt voor de kinderen uit een eerdere relatie/huwelijk. In de wet is over de onderhoudsverplichting van de stiefouder bepaald: Een stiefouder is, onverminderd het bepaalde in artikel 395 a van dit boek alleen verplicht gedurende zijn huwelijk of zijn geregistreerd partnerschap levensonderhoud te verstrekken aan de tot zijn gezin behorende minderjarige kinderen van zijn…

Lees meer

De Educatieve Maatregel Alcohol

Na de verhuizing naar het nieuwe kantoor, is het de beurt aan het archiveren en digitaliseren van dossier. Alle dossiers uit de verhuisdozen, ter controle en door de scanner. Zo kwam ik het dossier van een cliënte tegen die ik heb bijgestaan tegen het besluit van CBR om haar een Educatieve Maatregel Alcohol op te leggen. De zaak is gepubliceerd…

Lees meer

Onderhoudsverplichting van de overleden ouder

De regeling van de som ineens Wanneer een ouder overlijdt met achterlating van een (minderjarig) kind, zal het vaak onvermijdelijk zijn dat het kind er in zijn levensstandaard op achteruitgaat. De wetgever heeft in artikel 4:35 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) een vangnet opgenomen in de vorm van een som voor de verzorging en opvoeding van een minderjarig kind of het…

Lees meer

Terug naar boven