Kinderen en social media (deel 1)

Op 13 mei 2020 deed de voorzieningenrechter in Arnhem uitspraak in een door de moeder tegen de oma aangespannen rechtszaak.

Oma weigerde de foto’s van de kleinkinderen van social media te verwijderen. De voorzieningenrechter oordeelt dat hoewel niet valt uit te sluiten dat het plaatsen van foto’s op Facebook een zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit is (en dus niet onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming), maar dat ook niet valt uit te sluiten dat op Facebook geplaatste foto’s worden verspreid en in handen van derden kunnen komen.

Daarom wordt de Uitvoeringswet AVG toegepast. In deze wet is bepaald dat voor het plaatsen van foto’s van minderjarigen, die de leeftijd van 16 nog niet hebben bereikt, toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger(s) is vereist.

Oma moet de foto’s daarom verwijderen.

Hoe ga jij zelf om met het plaatsen van foto’s op social media van jouw kind(-eren)?

Hebben jij en jouw (ex-)partner hierover afspraken gemaakt?

De praktijk leert dat in de meeste ouderschapsplannen geen bepalingen zijn opgenomen over A. het gebruik van social media door de kinderen en B. hoe de ouders zelf omgaan met het plaatsen van foto’s van de kinderen op social media.

Dit terwijl afspraken hierover steeds belangrijker worden. Eenmaal geplaatste foto’s kunnen niet zomaar meer worden verwijderd.

In dit geval gaat het om de vraag hoe de ouders zelf omgaan met foto’s op social media van de kinderen en toestemming aan derden om foto’s te plaatsen.

Geef je toestemming voor plaatsing van de klassenfoto of sportclub?

Die foto dat hij zo lekker gek deed op dat familiefeestje?

Plaats je ook die leuke strandfoto tijdens de vakantie?

Voorzichtigheid is geboden.

En wat vinden de kinderen er zelf van dat er foto’s van hun worden geplaatst op social media.

Het is goed om tijdens de relatie hier duidelijke afspraken over te maken, maar dit geldt zeker na de verbreking van een relatie.

Dat het in deze zaak tot een rechtszaak heeft moeten komen, laat maar zien dat er een breuk in het gezin heeft voorgedaan en daar nog strijd plaatsvindt.

Voorkom die strijd en maak goede afspraken over:

  • Het wel of niet plaatsen van foto’s van de kinderen op social media;
  • Zo ja, welke instellingen hebben de accounts (volledig afgesloten voor derden);
  • Welk soort foto’s wel en niet;
  • Mogen derden (familie, opa’s /oma’s, school etc) een foto van jullie kind(-eren) plaatsen;

Is het tijd voor een update van jullie ouderschapsplan? Neem dan contact op!

Scroll to top