relatie coördinatie

Relatiecoordinatie

Coördinatie betekent onderlinge afstemming of het harmonisch doen samenwerken

Wat is relatie coördinatie?

Bij relatie coördinatie gaat het om het op elkaar afstemmen van verwachtingen in de relatie en grote gebeurtenissen in jullie leven. En het bespreken van hoe de juridische en fiscale gevolgen van keuzes die jullie maken in de relatie worden vastgelegd. Het gaat om de vorm van de inhoud van de relatie, maar ook de juridische vorm waarin het wordt gegoten. Vaak wordt dit ook wel voorhuwelijkse mediation genoemd. Ik hanteer deze term niet en heb de term relatie coördinatie bedacht. Dit heb ik gedaan omdat bij mediation wordt gedacht aan bemiddeling van geschillen en partners die uit elkaar gaan. De term ‘voorhuwelijks’ verwijst natuurlijk naar afspraken die worden gemaakt voordat een huwelijk wordt gesloten. In de huidige maatschappij trouwen heel veel partners niet meer. Er zijn ook heel veel verschillende vormen van relaties. Ik vind daarom de term relatie coördinatie veel passender. Het gaat erom hoe jullie samen vorm willen geven aan jullie relatie, hoe jullie dit onderling met elkaar afstemmen en hoe jullie dit samen willen vastleggen.

Scroll to top