relatie

Relatiecoördinatie

Coördinatie betekent onderlinge afstemming of het harmonisch doen samenwerken

Waarom relatiecoördinatie?

Uit onderzoek en de rechtspraktijk blijkt dat mensen vaak uit onwetendheid geen bewuste keuzen maken over hun relatievorm of nalaten dit juridisch vorm te geven.

De redenen daarvoor waren dat is gebleken dat mensen niet altijd op de hoogte zijn van de juridische gevolgen bij het kiezen voor een bepaalde relatievorm, zoals samenleven, trouwen of een kind krijgen. Dit gebrek aan juridische kennis kan later leiden tot problemen in de familierechtelijke sfeer.

Er wordt bijvoorbeeld steeds vaker ongehuwd samengewoond. Er ligt dan helemaal niets vast tussen partijen.

Doordat afspraken niet juridisch worden vastgelegd, kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor personen die onderdeel uitmaken van deze relatie, zoals bijvoorbeeld kinderen.

Dat blijkt uit het feit dat bij ongehuwd samenwonenden vaak het kind wel wordt erkend, maar dat niet het gezamenlijk ouderlijk gezag wordt vastgelegd.

Om bewuste keuzes te kunnen maken is het beschikken over goede informatie een belangrijke voorwaarde.

Met mijn juridische kennis als familierechtadvocaat en vaardigheden als mediator kan ik partners begeleiden om vantevoren met elkaar afspraken te maken die tegemoet komen aan individuele en gezamenlijke belangen.

Relatie coördinatie heeft als voordeel dat je samen onder begeleiding praat over de verwachtingen, de vorm van de relatie en de juridische gevolgen daarvan. Dit doen jullie op het moment dat jullie een goede relatie met elkaar hebben en elkaar het beste gunnen. De afspraken in de relatie coördinatie bieden de basis van huwelijks- partnerschapsvoorwaarden of een (notariële) samenlevingsovereenkomst. Door dit onder begeleiding te doen kan de balans tussen partijen worden bewaard.

In geval van relatie coördinatie bij het plannen van een levensgebeurtenis (zoals kinderwens of verhuizing naar het buitenland) kunnen jullie in gesprek samen een stevige basis leggen. In de gesprekken wordt besproken wat jullie van elkaar verwachten, welke waarden jullie belangrijk vinden en hoe jullie de relatie na deze gebeurtenis willen vormgeven.

De brochure over Relatiecoördinatie kun je hier downloaden Relatie coördinatie brochure

Samenwonen? Plan de toekomst samen!

Maak een afspraak zodat ik jullie kan helpen om goede afspraken te maken!

Scroll to top