Tarieven

Tarieven Mediation

mr Groenewoud
Basis

Basismodule

mediation
1050p.p.
De basismodule geldt voor iedereen die uit elkaar gaat en daar samen afspraken over wil maken en vastleggen. Prijs is incl. btw.
Lees meer

Huwelijk / geregistreerd partner schap

mediation
545,-p.p.

In deze module wordt u begeleid in het maken van afspraken om uw huwelijk of geregistreerd partnerschap officieel te ontbinden. Prijs is incl. btw.
Lees meer

Kinderen

mediation
375,-p.p.

In deze module maakt u onder begeleiding afspraken over uw kinderen. Prijs is incl. btw.
Lees meer

Partneralimentatie

mediation
375,-p.p.

Aan de hand van beider inkomens en relevante omstandigheden als eigen verdiencapaciteit wordt besproken of eventueel partneralimentatie nodig is en zo ja, wat de draagkracht van de alimentatieplichtige is. Prijs is incl. btw.
Lees meer

Eigen woning

mediation
275,-p.p.

Binnen deze module wordt besproken hoe er met de gezamenlijke koopwoning zal worden omgegaan. Prijs is incl. btw.
Lees meer

Fiscale aspecten en pensioen

mediation
275,-p.p.

Binnen deze module wordt besproken, welke fiscale aspecten er spelen. Prijs is incl. btw.
Lees meer

Onderneming

mediation
?

Als er sprake is van een onderneming moeten er veel financiële afspraken worden gemaakt. Kosten in overleg.
Lees meer

Nazorg

mediation

De ervaring leert dat er in het eerste jaar na de scheiding veel verandert en dat dit invloed heeft op de gemaakte afspraken over bijvoorbeeld de zorgregeling, de kinderalimentatie en de partneralimentatie.
Lees meer
Scroll to top