Verklaring rechtsgebieden

R

echtsgebieden

Bekendmaking rechtsgebieden

(behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur)

Mr. N.D. Groenewoud heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Erfrecht

Personen- en Familierecht

  • Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen
  • Internationaal privaatrecht
  • Jeugdbeschermingsrecht
  • Mediation
  • Ouderschap en erkenning

Psychiatrisch patiëntenrecht

Strafrecht

  • Jeugdstrafrecht
    Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Verklaring derdenrekening

Derdenrekening

Bekendmaking ex artikel 7.4 lid 2 sub f Voda 

Groenewoud Advocatuur-Mediation hanteert geen derdenrekening. Dit betekent dat derden, waaronder deurwaarders, gelden bestemd voor cliënten rechtstreeks aan cliënten dienen te voldoen en niet door tussenkomst van kantoor.

Mochten er onverhoopt gelden op de betaalrekening van Groenewoud Advocatuur-Mediation worden ontvangen, dan zorgt het kantoor voor het zo spoedig mogelijk overmaken aan de cliënt voor wie de gelden bestemd zijn.

Scroll to top