De vakantieperiode komt eraan! Bent u niets vergeten?

De vakantieperiode ligt al weer in het vooruitzicht en dit levert ieder jaar veel vragen van ouders over het op reis gaan met de kinderen en / of het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart.

Heb ik toestemming nodig van de andere ouder voor het aanvragen van een identiteitskaart of paspoort voor ons kind?

Ja, indien beide ouders het ouderlijk gezag uitoefenen kan een paspoort of identiteitsbewijs enkel met toestemming van de andere ouder worden aangevraagd. U kunt schriftelijk toestemming geven. Het is per gemeente verschillend waar schriftelijke toestemming aan moet voldoen. Informeer dus bij uw gemeente welke eisen zij hieraan stellen. U kunt ook zelf meegaan naar het gemeentehuis. Neem in dat geval uw identiteitsbewijs mee. Bij sommige gemeenten is het verplicht dat u meegaat bij de aanvraag. Informeer bij uw gemeente wat de eis is.

Dit geldt niet voor het aanvragen van een identiteitskaart voor een kind van 12 jaar of ouder.

Moet ik toestemming vragen aan de andere ouder om met ons kind op vakantie te gaan?

Indien beide ouders met het gezamenlijk ouderlijk gezag zijn belast over een kind, dan dient de ene ouder de andere ouder toestemming te geven voor een buitenlandse reis. Vakantie valt binnen de uitoefening van het gezags- en omgangsrecht. Er geldt een informatieplicht over de verblijfsgegevens en de tijdsduur. Als u alleen met uw minderjarige kind (tot 18 jaar) naar het buitenland reist, moet u kunnen aantonen dat u toestemming heeft van de ouder met gezag. Reizen zonder deze toestemming kan worden aangemerkt als onttrekking aan het ouderlijk gezag en internationale kinderontvoering.

Om toestemming voor de reis te krijgen vult en ondertekent u beiden het formulier “Toestemming reizen met een minderjarige naar het buitenland in. Als u met meerdere kinderen reist, vult u per kind een toestemmingsformulier in.

Documenten die u mee neemt:

  • Verklaring toestemming voor vakantie
  • Kopie paspoort of identiteitskaart van de ouder met gezag die toestemming geeft ter verificatie van de handtekening;
  • Internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van het kind met daarop vermeld de oudergegevens.

Wanneer een ouder alleen het gezag heeft (eenhoofdig gezag), heeft hij of zij geen toestemming nodig om met een minderjarig kind te reizen. Dat geen toestemming nodig is, zal bij controle van de Koninklijke Marechaussee aangetoond moeten worden.

Als een moeder op grond van de wet automatisch eenhoofdig gezag heeft, dan kan zij dit aantonen met behulp van 3 documenten gezamenlijk:

  • Internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van het kind met daarop vermeld de oudergegevens;
  • Een uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) waarop de burgerlijke staat van de moeder vermeld is;
  • Een uittreksel uit het gezagregister ( hier zal dan op staan dat over het kind geen nadere informatie bekend is).

Als een ouder eenhoofdig gezag heeft verkregen na een gerechtelijke uitspraak, kan dit aangetoond worden met behulp van een gerechtelijke uitspraak en/of een uittreksel uit het gezagsregister.

 

Wat kan ik doen als de andere ouder geeft geen toestemming voor de aanvraag van een identeitsbewijs/paspoort of toestemming voor de buitenlandse reis?

Indien de (andere) gezaghebbende ouder geen toestemming geeft voor een buitenlandse reis, dan kan aan de rechter een vervangende toestemming voor de buitenlandse reis worden gevraagd. De rechter zal, afhankelijk van de omstandigheden, besluiten of er toestemming voor de buitenlandse reis wordt verleend. Voor deze procedure dient u een advocaat in te schakelen om het verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen.

TIP! Vraag tijdig aan de andere ouder toestemming voor het aanvragen van een identiteitsbewijs of paspoort indien het kind deze nog niet heeft en verzoek tijdig om het toestemmingsformulier ingevuld en vergezeld van een kopie paspoort of identiteitskaart te retourneren.

In geval de andere ouder weigert heeft u dan heeft u nog voldoende tijd om via een advocaat vervangende toestemming aan te vragen. Wacht dus niet te lang, zodat uw vakantie niet in het water valt.

Voor nadere informatie of het aanvragen van vervangende toestemming kunt u contact met mij opnemen.

Scroll to top