Met de kinderen op vakantie tijdens de corona-tijd: kan dat zomaar?

Nu het ministerie van Buitenlandse Zaken groen licht heeft gegeven voor vakanties naar bepaalde Europese bestemmingen, kunnen vele Nederlanders hun reislust niet langer bedwingen en boeken dan ook volop reizen naar warmere oorden.

Na lang speurwerk op websites van vele reisorganisaties heeft u eindelijk de perfecte vakantie gevonden om een weekje te vertoeven met de kinderen. Wanneer de kinderen het plan enthousiast aan hun andere ouder vertellen, is deze het er niet mee eens. Uw ex-partner vindt het onveilig. Reizen in deze tijd is niet zonder risico’s, zo stelt hij. Welke gevolgen heeft dit voor u?

In beginsel is het zo dat wanneer beide ouders met het gezag over het minderjarige kind belast zijn, beide ouders toestemming dienen te verlenen voor een bezoek aan het buitenland. Wanneer ouder A zonder toestemming van ouder B met het minderjarige kind de grens oversteekt, maakt deze zich schuldig aan internationale kinderontvoering. Dit zijn ernstige beschuldigingen. Het is daarom van groot belang altijd een toestemmingsformulier te laten invullen door de andere ouder, dit formulier is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Hoewel het natuurlijk altijd beter is om er onderling uit te komen, is het wanneer de andere ouder – om welke reden dan ook – weigert toestemming te verlenen, mogelijk om vervangende toestemming te vragen bij de rechtbank. De rechter zal bij het verlenen van de vervangende toestemming een afweging maken tussen alle aanwezige belangen, waarbij hij het belang van het kind altijd voorop stelt. Wanneer er geen zwaarwegende belangen van de kinderen zijn die zich tegen de vakantie verzetten, zal de toestemming in beginsel worden verleend.

De voorzieningenrechter heeft onlangs[1] geoordeeld dat vakanties geen noodzakelijke reizen zijn. Een vakantie naar een gebied met een oranje (alleen noodzakelijke reizen) of rood (geen reizen) reisadvies wordt geacht niet in het belang van het kind te zijn. Een geel reisadvies (veiligheidsrisico’s aanwezig) wordt niet als belemmering gezien en is dan ook onvoldoende om vervangende toestemming te weigeren. Dit laatste is slechts anders wanneer het kind zelf tot de risicogroep behoort. Een slechte gezondheid in combinatie met veiligheidsrisico’s leveren volgens de rechter namelijk zwaarwegende belangen op die zich tegen de vakantie verzetten.[2]

Wanneer u er niet uitkomt met uw ex-partner en vragen heeft over uw geplande vakantie kunt u altijd contact opnemen met ons, zodat u deze zomer toch nog zonder zorgen op het vliegtuig kunt stappen. Veel plezier!

Scroll to top