Strafblad en VOG

Krijg ik een strafblad?

Een strafblad heeft officieel  ‘justitiële documentatie’ en de regels zijn vastgelegd in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.

Maar wanneer heb je nu een strafblad? En hoe lang blijven de veroordelingen en aanrakingen in dit strafblad staan?

Op je strafblad staan in ieder geval alle misdrijven die door het Openbaar Ministerie in behandeling zijn genomen.  Je hebt in dat geval hoogstwaarschijnlijk een brief gehad van de Officier van Justitie, waarin staat dat je moet voorkomen voor een rechter, omdat je verdacht wordt van een strafbaar feit. Daarnaast heb je een strafblad/komt het op je strafblad te staan als je ooit iets strafbaars hebt gedaan, waarvoor je een boete of andere straf hebt gehad. Ook zijn er een aantal overtredingen die op je strafblad komen, maar zijn het vooral misdrijven die op je strafblad staan.

Verschil overtreding en misdrijf

Overtredingen zijn lichte strafbare feiten, zoals openbare dronkenschap en verkeersovertredingen. Voor deze overtredingen hoef je niet voor de rechter te komen en krijg je in de meeste gevallen geen strafblad. Misdrijven zijn ernstigere strafbare feiten, zoals handel in drugs, diefstal of moord.

Hoe lang blijft mijn strafblad staan?

Gegevens betreffende overtredingen worden in beginsel vijf jaar bewaard. Wanneer een vrijheidsstraf – anders dan vervangende hechtenis – of een taakstraf is opgelegd, bedraagt de termijn tien jaar. Wanneer de persoon komt te overlijden, worden de overtredingen verwijderd van het strafblad na twee jaar dat de persoon overlijdt.

Voor misdrijven geldt een termijn van tenminste 20 jaar en deze termijn kan oplopen naar 80 jaar.

Termijn van (tenminste) 20 jaarMisdrijven waar minder dan 6 jaar gevangenisstraf voor staat
Termijn van (tenminste) 30 jaarMisdrijven waar 6 jaar of meer gevangenisstraf voor staat
Termijn van (tenminste) 50 jaarDe opgelegde gevangenisstraf is meer dan 20 jaar
Termijn van (tenminste) 80 jaarDe opgelegde vrijheidsstraf is meer dan 40 jaar
Termijn van (tenminste) 80 jaarIndien er sprake is van een zedenmisdrijf

De gegevens op het strafblad worden eerder verwijderd als: a) de persoon 12 jaar is overleden en het gaat om een misdrijf waarop een gevangenisstraf van minder dan 6 jaar voor staat b) of 20 jaar na het overlijden van de persoon indien het gaat om een misdrijf waar een gevangenisstraf van 6 jaar of meer voor staat.

Aanvang termijn

De termijn gaat lopen wanneer: a) het openbaar ministerie jou heeft bericht je niet te zullen vervolgen (een sepotmelding) b) of de opgelegde straf is volledig ten uitvoer gelegd. Dit betekent dat de termijn loopt vanaf het moment dat jij de straf hebt vervuld: boete betalen, gevangenisstraf uitzitten of een taakstraf.

Strafblad opvragen

Om te weten te komen of je een strafblad hebt en deze in te zien, moet je een verzoek indienen bij de Justitiële Informatiedienst. Dit kan per brief of per e-mail. Bij dit verzoek moet je dan je naam, adres en telefoonnummer vermelden. Ook moet je een kopie van een geldig identiteitsbewijs meesturen.

De rechtbank stuurt je dan een uitnodiging om het strafblad in te zien. Je moet hiervoor wel een vergoeding betalen. Het is ook niet mogelijk om een kopie te krijgen van je strafblad.

VOG

Als je nu een strafblad hebt, kan het zo zijn dat je daardoor geen Verklaring Omtrent het Gedrag kan krijgen.

De VOG is een verklaring die door werkgevers kan worden opgevraagd. Met deze verklaring kan de werkgever zien of de persoon die solliciteert geschikt is voor een functie/positie en er in het verleden geen gedrag (strafbare feiten/veroordelingen) is geweest die bezwaren vormen voor het kunnen vervullen van de functie.

Een VOG wordt overigens niet door elke werkgever opgevraagd. Enige beroepen waar een VOG-aanvraag nodig is zijn: leraar, politieagent/militair en chauffeur. Een chauffeur die bijvoorbeeld meerdere keren is veroordeeld voor het rijden onder invloed of zich niet heeft gehouden aan de verkeersregels, zal bij de aanvraag van de VOG een weigering ontvangen.

Weigering VOG

Een VOG wordt geweigerd als een gepleegd strafbaar feit van invloed is op het werk dat je wilt gaan doen. Er zijn verschillende screeningsprofielen voor beroepen. Bij de aanvraag van de VOG wordt gekeken naar vier jaar voorafgaand aan de aanvraag. Als je dus een VOG in 2018 zou aanvragen, dan wordt er tot 2014 teruggekeken. Daarop zijn uitzonderingen. Voor zedenzaken geldt deze beperking in de ‘terugkijktermijn’ niet, terwijl voor jongeren tot 23 jaar geldt dat er ‘maar’ twee jaar wordt terug gekeken.

Wanneer  Je hebt namelijk allereerst de mogelijkheid om een reactie te geven op het besluit.

Wordt deze reactie afgewezen? Dan wordt de beslissing waarin de VOG wordt geweigerd definitief. Wat je hier nog wel tegen kunt doen is in bezwaar gaan. Dit doe je via een bezwaarschrift aan Justis. Als ook het bezwaar wordt afgewezen, kun je in beroep gaan hiertegen bij de rechter.

Heb je hulp bij nodig bij het maken van bezwaar tegen de afwijzing van een VOG of beroep tegen een beslissing op bezwaar neem dan contact op met Groenewoud Advocatuur-Mediation.

Scroll to top