Privacy verklaring

Groenewoud Advocatuur-Mediation vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Dat betekent bijvoorbeeld dat Groenewoud Advocatuur-Mediation:

  • duidelijk vermeldt voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt door middel van deze privacyverklaring
  • alleen de persoonsgegevens verzamelt die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
  • vraagt om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
  • gegevens niet doorgeeft aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer Groenewoud Advocatuur-Mediation daartoe wettelijk verplicht is;wanneer Groenewoud Advocatuur-Mediation gegevens deelt, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
  • passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen;
  • passende maatregelen eist van partijen die in opdracht van Groenewoud Advocatuur-Mediation persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

De volledige privacyverklaring kunt u hier downloaden.

Scroll to top