Groenewoud Mediation

Zorg voor alle partijen!

Als advocaat-mediator ben ik meerzijdig partijdig. Ik zorg dat de belangen van beide partijen aan de orde komen en natuurlijk ook die van de kinderen. Als advocaat-mediator ben ik in staat om de juiste juridische informatie te verstrekken en te kunnen aangeven wat rechters in soortgelijke zaken oordelen. Daarnaast zorg ik ervoor dat de afspraken goed op papier komen en alles wordt vastgelegd via de rechtbank.

De manier waarop de mediation wordt uitgevoerd bepalen de de mediator en de beide partijen. Iedere mediator heeft een eigen stijl en de keus voor een mediator is afhankelijk van partijen.

Doordat het proces gefaseerd verloopt kan de mediator een structuur bieden aan partijen om zelf oplossingen te verzinnen.

Ik kan als familierechtspecialist adviseren over oplossingen. Of aangeven hoe een rechter waarschijnlijk zal oordelen of een kwestie, maar ik bied geen oplossingen aan. De verantwoordelijkheid voor het oplossen van het geschil ligt bij de partijen, evenals de inhoud daarvan.

De mediator ondersteunt deze taak van partijen door vastgelopen onderhandelingen weer op gang te brengen en de gevonden oplossingen zakelijk/juridisch te vertalen.

De gemaakte afspraken worden neergelegd in een overeenkomst. In echtscheidingsprocedures wordt dit een echtscheidingsconvenant genoemd, die op onderdelen ook een vaststellingsovereenkomst kan zijn.

Als advocaat-mediator zal ik ook wijzen op eventuele juridische consequenties van afspraken en waar nodig de juridische (on-)mogelijkheid van oplossingen.

Scroll to top