Aandacht voor de kinderen

Ouderschapsplan

In het kader van de echtscheidingsprocedure zijn ouders verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Ook dit is een overeenkomst, waarin de ouders afspraken maken over de zorgverdeling en de verdeling van de kosten van de kinderen.

De kinderen dienen betrokken te worden bij het opstellen van het ouderschapsplan.

Met de ouders kan worden geoefend voor een paraplugesprek. Een paraplugesprek is een gesprek tussen de ouders en het kind/de kinderen, waarin zij samen vertellen dat zij gaan scheiden. In dit gesprek is het meest van belang dat de ouders elkaar geen verwijten maken en het kind/de kinderen de ruimte bieden om vragen te stellen.

Scroll to top