Eigen woning

In deze module bespreken we hoe er met de gezamenlijke koopwoning om wordt gegaan. In het convenant worden afspraken gemaakt over de verkoop van de woning of toedeling van de woning aan een van de partijen, verdeling van de over-of onderwaarde, kosten van makelaar en notaris.

Ook tijdelijke afspraken over de verdeling van de woonlasten kunnen worden gemaakt als een van de partijen nog in de woning blijft wonen. Denk ook aan de fiscale gevolgen van (tijdelijke) regelingen met betrekking tot woning en betaling van de hypotheeklasten. Inbegrepen in deze module:

  • 1 gesprek van 1,5 uur
  • 1 gespreksverslag
Scroll to top