Partner
alimentatie

In deze module bespreken we aan de hand van beider inkomens en relevante omstandigheden als eigen verdiencapaciteit of eventueel partneralimentatie nodig is en zo ja wat de draagkracht is van de alimentatieplichtige. Daarbij wordt ook een jus-vergelijking gemaakt om te berekenen hoeveel de andere partner kan bijdragen zonder dat de alimentatiegerechtigde financieel beter af is dan de alimentatiegerechtigde.

Ook worden andere opties besproken als afkoop van partneralimentatie, afstand van partneralimentatie, wel of niet een niet-wijzigingsbeding opnemen in het convenant, alimentatieduur, eigen inkomsten, opnieuw samenleven (1:160 BW).

Inbegrepen in deze module:

  • 1 gesprek van 1,5 uur
  • Draagkrachtberekening, max. 2 + jusvergelijking
Scroll to top