Fiscale aspecten en pensioen

In deze module bespreken we de fiscale aspecten. Moeten er nog aangiften worden gedaan? Zijn er nog aanslagen te verwachten? Wordt er gezamenlijk of apart aangifte gedaan voor de inkomstenbelasting over het jaar van de scheiding? Aftrekbaarheid en belastbaarheid van de partneralimentatie. Welke toeslagen of heffingskortingen kunnen worden toegepast? Wie ontvangt materieel de teruggaaf van de hypotheekrente? Deze afspraken leggen we vast in het convenant. De afspraken vervangen niet het inwinnen van fiscaal advies.

Ook worden in deze module de pensioenafspraken gemaakt ten aanzien van het ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen (ook wel nabestaandenpensioen genoemd) besproken. Op grond van de Wet Verevening pensioengerechten bij scheiding vindt verevening van de tijdens huwelijk opgebouwde pensioenrechten plaats. Partijen kunnen afwijkende afspraken maken. Ook kan worden afgeweken van de standaardregeling dat het bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner in stand blijft. Bij afwikkeling in de vermogenssfeer zal een pensioendeskundige een berekening moeten opstellen. Deze kosten zijn niet inbegrepen.

Deze module omvat:

  • 1 gesprek van 1,5 uur
  • 1 gespreksverslag
Scroll to top