Kinderen

Over uw kinderen maken we onder mijn begeleiding samen afspraken. Alle belangrijke zaken over de kinderen worden vastgesteld in een ouderschapsplan. Dit plan is verplicht als uw kinderen minderjarig zijn. Ook is het verplicht om de kinderen op een bij hun leeftijd passende manier te betrekken bij dit ouderschapsplan. In deze module komt aan bod:

  • 1 gesprek van 1,5 uur
  • 1 gespreksverslag
  • Bespreking van opvoedingsstijl, wensen ten aanzien van de verdeling van de zorg, karaktereigenschappen van de kinderen
  • Alimentatieberekening
  • Opstellen ouderschapsplan
  • Bespreken en ondertekenen ouderschapsplan
Scroll to top