Psychiatrisch patiëntenrecht

Wat doen bij een gedwongen opname?

Bijna 50 % van alle Nederlanders krijgt in zijn of haar leven te maken met een psychische aandoening. Altijd vervelend maar leidt gelukkig niet in alle gevallen tot een gedwongen opname.

Niemand wil tegen zijn of haar zin worden opgenomen. Op 1 januari 2020 zijn drie wetten in werking getreden:

  • De Wet verplichte GGZ
  • De Wet Zorg en Dwang
  • De Wet Forensische Zorg

Als er sprake is van een crisissituatie kan de burgemeester een beschikking afgeven. U wordt dan gedwongen opgenomen. Natuurlijk heeft u dan recht op een advocaat.

Als er geen acute situatie is maar ingrijpen wordt wel nodig geacht dan kan een zorgmachtiging of rechterlijke machtiging worden aangevraagd. Ook dan heeft u recht op een advocaat. Het gaat in alle gevallen immers om onvrijwillige vrijheidsbeneming en dan moeten uw rechten worden gewaarborgd.

Ik heb met regelmaat piketdienst psychiatrisch patiëntenrecht. Vaak wordt een advocaat toegewezen. Ik sta u bij in de procedures en verdedig in de zitting uw standpunten.

Scroll to top