Erfrecht

Heeft u vragen over een erfkwestie?

Het erfrecht is een complex rechtsgebied. Wanneer u advies nodig heeft bij een erfrechtkwestie dan is het belangrijk dat u bij een advocaat terecht komt die over de juiste kennis beschikt.

Het aantal erfrechtprocedures is de laatste jaren erg toegenomen. Door de vergrijzing van de bevolking, meer samengestelde gezinnen en de toegenomen waarde van de nalatenschappen. Erfrecht is ingewikkelde materie. Daarom heb ik in 2017 de specialisatie-opleiding Erfrecht van de Vfas afgerond. Als Vfas erfrechtadvocaat voorzie ik u van advies. En probeer ik escalatie te voorkomen waarbij uw belang uiteraard altijd voorop staat.

Scroll to top