Onderneming

Belangrijk is welke rechtsvorm de onderneming heeft. De waarde van de onderneming of aandelen in de onderneming moeten worden vastgesteld. Bijvoorbeeld om de hoogte van de alimentatie te bepalen en de waarde van de onderneming onderling te verdelen wanneer het bedrijf of de aandelen daarin tot de gezamenlijke bezittingen of te verrekenen vermogen behoren. Het pensioen moet ook verdeeld worden wanneer je als ondernemer gaat scheiden. In een BV kan er sprake zijn van een opbouw in eigen beheer.

Voor het maken van deze afspraken is het belangrijk dat een deskundige wordt ingeschakeld om de waarde van de onderneming vast te stellen en/of fiscaal advies in te winnen of het pensioen te berekenen. Deze kosten zijn niet inbegrepen. De afspraken over de in te schakelen deskundige(n) maken jullie zelf.

Scroll to top