Nazorg

De ervaring leert dat er in het eerste jaar na de scheiding veel verandert. En dat dit invloed heeft op de gemaakte afspraken over bijvoorbeeld de zorgverdeling, de kinderalimentatie en de partneralimentatie. Daarom nemen wij in het jaar na de scheiding contact op om te horen hoe het gaat en of jullie de gemaakte afspraken nog eens samen tegen het licht willen houden.

Een evaluatiegesprek van 1,5 uur, aanpassingen aan het ouderschapsplan, kinderalimentatie of partneralimentatie worden dan voor 50% van de prijs van de module aangeboden.

Scroll to top