Mediation: basis module

In deze module maakt u samen afspraken over alle zaken die u moet regelen bijvoorbeeld over de verdeling  van bezittingen en hoe gezamenlijke schulden worden geregeld, aan wie het huurrecht van de woning toekomt enzovoort. Deze afspraken leggen we vast in een convenant. Deze basismodule geldt voor iedereen die uit elkaar gaat en daar samen afspraken over wil maken en vastleggen.  Deze module omvat:

  • 2 gesprekken van 1,5 uur
  • 2 gespreksverslagen
  • Scheidingsmelding
  • Inventarisatie en analyse
  • Verdelingen
  • Opstellen echtscheidingsconvenant
  • Bespreken en ondertekening echtscheidingsconvenant
Scroll to top