Mediation, samen werken aan afspraken

Mediation, samen werken aan afspraken

Een echtscheiding is een emotionele periode. En juist in die periode wordt er veel van u gevraagd. U moet met elkaar afspraken maken over de gevolgen van de scheiding. En als er kinderen bij betrokken zijn, zijn afspraken nodig over de zorg van de kinderen na de echtscheiding. Mijn ervaring leert dat in echtscheidingszaken in de rechtszaal er vaak alleen verliezers zijn. Zelfs degene die ‘wint’ verliest veel in de procedure. Verhoudingen tussen partijen, kinderen en sociale omgeving gaan stuk en een procedure kost veel geld en energie. Dat kan ook anders.

Bij mediation proberen we om problemen samen op te lossen, zodat er een win-winsituatie ontstaat. In de mediation is ruimte voor emoties en het verbeteren van communicatie en verhoudingen. Een ander voordeel is dat mediation vaak goedkoper en minder belastend is dan langdurige juridische procedures.

Als advocaat-mediator ben ik meerzijdig partijdig en zorg ik dat de belangen van beide partijen aan de orde komen en natuurlijk ook die van de kinderen. Als advocaat-mediator ben ik in staat om de juiste juridische informatie te verstrekken en te kunnen aangeven wat rechters in soortgelijke zaken oordelen. Daarnaast zorg ik ervoor dat de afspraken goed op papier komen en alles wordt vastgelegd via de rechtbank.

Scroll to top