Bel ons nu!

De wettelijke verdeling

Het erfrecht vormt het geheel van regels over de vermogensrechtelijke gevolgen van het overlijden van een persoon. Kort gezegd regelt het erfrecht wat er gebeurt met het vermogen van de overledene (de erflater).

Iemand kan dit zelf geregeld hebben in een uiterste wil (testament), maar als dit niet is gebeurd regelt de wet dit.

Bij het overlijden van een dierbaar familielid komt er naast het afscheid veel op u af. Zo zal de nalatenschap afgewikkeld moeten worden. U kunt hierbij betrokken worden als erfgenaam of legitimaris, als executeur, (afwikkelings-)bewindvoerder of omdat u een legaat ontvangt.

Het erfrecht is complex en er gelden wettelijk vaak korte termijnen om uw rechten veilig te stellen.

Hoewel er na een overlijden veel op u afkomt, is het daarom belangrijk dat u zich ook zo spoedig mogelijk laat informeren over uw rechten en verplichtingen.