Bel ons nu!

In het kader van de echtscheidingsprocedure zijn ouders verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Ook dit is een overeenkomst, waarin de ouders afspraken maken over de zorgverdeling en de verdeling van de kosten van de kinderen. De kinderen dienen betrokken te worden bij het opstellen van het ouderschapsplan.

Nathalie Groenewoud voert tevens kindgesprekken, waarin met het kind zelf gesproken wordt, buiten aanwezigheid van de ouders. In dit gesprek wordt ruimte geboden aan de kinderen om hun gevoelens te uiten en zijn/haar inbreng te geven voor het ouderschapsplan dat de ouders uiteindelijk opstellen. De wensen van het kind zijn niet doorslaggevend; de ouders beslissen uiteindelijk, maar horen wel bij het opstellen van het ouderschapsplan te worden betrokken.

Ook kan met de ouders worden geoefend voor een paraplugesprek. Een paraplugesprek is een gesprek tussen de ouders en het kind/de kinderen, waarin zij samen vertellen dat zij gaan scheiden. In dit gesprek is het meest van belang dat de ouders elkaar geen verwijten maken en het kind/de kinderen de ruimte bieden om vragen te stellen.