Bel ons nu!

Het mediationproces bestaat uit de navolgende fasen:

  1. Voorfase: voorbereiding, afspraken maken (checklists, toezending concept mediationovereenkomst, gedragsregels), eerste bespreking plannen;
  2. Introductiefase: introductie van de mediator, doornemen mediationovereenkomst, inventarisatie van de geschillen, opstellen mediationagenda;
  3. Onderzoeksfase/exploratiefase: uitwisseling tussen partijen, onderzoeken van de belangen;
  4. Optiefase: genereren van opties en oplossingen;
  5. Afsluitingsfase: overeenstemming bereiken of niet, afspraken vastleggen in convenant;

Bij afsluiting van de mediation met overeenstemming zal de echtscheidingsprocedure worden gestart.