Bel ons nu!
 • Vrijwillig en vrijblijvend, maar wel betrokken
  Partijen kunnen niet worden gedwongen in mediaton te gaan of te blijven. Tot het moment van ondertekening van de overeenkomst zijn partijen niet gehouden aan de tijdens de mediation gedane voorstellen of standpunten.
  Ieder van partijen kan op ieder moment de mediation beeindigen. Als de mediationovereenkomst is gesloten, rust wel op de partijen een inspanningsverplichting en worden partijen geacht actief mee te werken aan het voortvarend laten verlopen van de mediation
 • Vertrouwelijkheid en geheimhouding
  Partijen en de mediator ondertekenen met het sluiten van een mediationovereenkomst een geheimhoudingsverklaring. Indien derden bij de mediation worden betrokken ondertekenen deze eveneens een geheimhoudingsverklaring. Al hetgeen tijdens de mediations wordt besproken valt onder deze geheimhouding
 • Respect voor elkaar: speel op de bal en niet op de man
  In mediations kunnen de emoties hoog oplopen, omdat de basis van een geschil vaak ligt op emotioneel niveau. Doorgaans is het zo dat als emotionele thema’s onvoldoende aan bod komen het niet mogelijk blijkt om verder te gaan over zakelijke thema’s. In de fasering van het mediationproces wordt hiervoor ruimte gemaakt. Partijen verbinden zich er in de mediation toe zich respectvol naar de andere partij en de mediator te gedragen.
 • De toekomst
  Mediation is erop gericht om te kijken naar de toekomst. Geschillen rijzen uit gebeurtenissen in het verleden. Mediation is gericht op de belangen van partijen in de toekomst.