Bel ons nu!

Mediation is een methode waarbij de partijen zelf onder leiding van een mediator in een gefaseerd belangengericht onderhandelingsproces proberen een geschil op te lossen of te voorkomen, met als doel een overeenkomst tot stand te brengen.
De manier waarop de mediation in een concreet geval wordt uitgevoerd wordt bepaald door de mediator en de partijen. Iedere mediator heeft een eigen stijl en de keus voor een mediator is afhankelijk van partijen.
Doordat het proces gefaseerd verloopt kan de mediator een structuur bieden aan partijen om zelf oplossingen te verzinnen.

Als mediator is Nathalie Groenewoud meerzijdig partijdig. Dit betekent dat zij de belangen van beide partijen in ogenschouw houdt.
Nathalie Groenewoud kan als familierechtspecialist juridische informatie verstrekken of zonodig aangeven hoe een rechter waarschijnlijk zal oordelen of een kwestie, maar zij verstrekt geen adviezen c.q. oplossingen.

De verantwoordelijkheid voor het oplossen van het geschil ligt bij de partijen, evenals de inhoud daarvan. De mediator ondersteunt deze taak van partijen door vastgelopen onderhandelingen weer op gang te brengen en de gevonden oplossingen zakelijk/juridisch te vertalen. De gemaakte afspraken worden neergelegd in een overeenkomst. In echtscheidingsprocedures wordt dit een echtscheidingsconvenant genoemd, die op onderdelen ook een vaststellingsovereenkomst kan zijn.

Als advocaat-mediator zal Nathalie Groenewoud ook wijzen op eventuele juridische consequenties van afspraken en waar nodig de juridische (on-)mogelijkheid van oplossingen.