De Transgenderwet

De Transgenderwet

Nathalie, misschien heb je al gehoord dat X. al een tijdje door het leven gaat als Y. Hij wil nu ook z’n naam officieel wijzigen, zou jij dat kunnen doen?”

 

Zomaar een vraag vandaag via Messenger van een iemand die ik ken voor haar zoon. Althans zo voelt hij zich, want juridisch is hij nog haar dochter.

Na wat heen en weer berichten stuur ik: “PS gaat het alleen om de voornaam of ook het geslacht in het BRP wijzigen. Je kunt namelijk via BRP een verzoek tot wijziging van het geregistreerd geslacht doen en daarmee ook de voornaam.”

“Dat wist ik niet dat het ook op die manier kan. Dat wil hij namelijk graag. Maar hij staat nog op de wachtlijst bij de transgender kliniek.”

Daarom voor iedereen die worstelt met zijn/haar identiteit en al zoveel voor zijn/haar kiezen krijgt in de maatschappij en de worsteling om door een kliniek daadwerkelijk te worden behandeld, vandaag een blog over de transgenderwet.

In november 2020 maakte het kabinet al excuses voor de oude Transgenderwet. Sinds 1985 is het volgens de Transgenderwet mogelijk voor transgenderpersonen om hun geslachtsaanduidingen te wijzigen in de geboorteakte. Daaraan werden wel voorwaarden gesteld. Zo moest het lichaam zijn aangepast aan het gewenste geslacht en moest een onomkeerbare sterilisatie plaatsvinden.

Deze vereisten zijn in de Transgenderwet 2014 geschrapt. Het kabinet heeft excuses gemaakt voor al het leed die door de oude vereisten zijn veroorzaakt.

Minister Dekker:

“De oude wet kon transgender personen voor een harde, bijna onmogelijke keuze stellen. Aanpassing van de geslachtsaanduiding was alleen mogelijk na een fysieke transitie en definitief afscheid van een eventuele kinderwens. Zo’n inbreuk op de lichamelijke integriteit kunnen we ons vandaag de dag eigenlijk niet meer voorstellen. Het is belangrijk het leed van transgender personen onder ogen te zien en daarvoor erkenning, tegemoetkoming en excuses aan te bieden.“

Met de wet in 2014 werd de eis van fysieke transitie geschrapt.

Op dit moment komt de geslachtswijziging in de geboorteakte tot stand door aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van geboorte. Behalve wanneer je in het buitenland bent geboren. Dan doe je aangifte bij de gemeente Den-Haag.

Iedere Nederlander van 16 jaar of ouder kan aangifte doen. Vreemdelingen van 16 jaar en ouder kunnen dat alleen als zij ten minste één jaar, onmiddellijk voorafgaande aan de aangifte,in Nederland wonen en beschikken over een geldige verblijfstitel.

Bij de aangifte moet een verklaring (niet ouder dan zes maanden) van een deskundige worden overgelegd. Op basis van een protocol, dat is opgesteld in samenwerking met de betrokken organisatie Transgender Netwerk Nederland (TNN), zijn dit de artsen en psychologen van het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie van het VUmc te Amsterdam, en van de genderteams van het UMCG te Groningen en van het CuriumenLUMC te Leiden. Daarnaast kunnen ook andere artsen en psychologen worden aangewezen die de deskundigheid hebben om de verklaring transgenders af te geven.

De deskundigenverklaring vermeldt dat de transgender duidelijk heeft gemaakt ervan overtuigd te zijn tot het andere geslacht te behoren, zich daarover heeft laten voorlichten en ook daarna nog de geslachtsaanduiding in de geboorteakte gewijzigd wil hebben. Bij de aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand desgewenst kun je ook jouw voornaam wijzigen die past bij het nieuwe geslecht. Dit wordt aangepast in de BRP.

Van daaruit wordt een groot aantal organisaties geïnformeerd. Sommige zaken moet je zelf regelen. Zo moet je bijvoorbeeld een nieuw paspoort of identiteitsbewijs en rijbewijs aanvragen. Deze documenten vervallen namelijk bij geslachtswijziging.

Een bijzondere regeling bestaat voor de vrouw die administratief van geslacht veranderd is, maar niet fysiek,en een kind baart. In dit geval wordt deze juridische man op de geboorteakte van het kind aangemerkt als moeder van het kind.

In 2016, 2017 en 2018 maakten respectievelijk 460, 530 en 640 mensen gebruik van de procedure tot wijziging van de geslachtsregistratie

Minister Dekker (Rechtsbescherming) diende begin mei 2021 mede namens minister Van Engelshoven (Emancipatie) een wetswijzing in bij de Tweede Kamer die onder meer de deskundigenverklaring en leeftijdsgrens schrapt.

In plaats daarvan wordt de procedure in twee stappen opgesplitst: een schriftelijke indiening van de wens tot wijziging geslachtsregistratie, en vier tot twaalf weken later een bevestiging van die wens.

Verder vervalt de leeftijdgrens, zodat ook kinderen jonger dan zestien jaar hun geslachtsregistratie kunnen wijzigen. Dat gebeurt dan wel via een verzoek aan de rechtbank.

Tot slot regelt de wet dat mensen hun wijziging kunnen doorgeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand in hun woonplaats. Nu kan dit alleen in de geboorteplaats.

En nu: nu ga ik X. natuurlijk helpen om zijn juridische identiteit te laten overeenstemmen met zijn werkelijke identiteit.

Heb je ook vragen? Neem contact met mij op!

Scroll to top