FAQ

Vaak gestelde vragen

01 Hoe kan het dat ik geen ouderlijk gezag over mijn kind heb, terwijl ik hem/haar wel heb erkend? Antwoord: Wanneer ouders niet getrouwd zijn, dan heeft wettelijk gezien alleen de moeder het gezag. Door de erkenning wordt wel juridisch het vaderschap vastgesteld, maar het ouderlijk gezag moet (nog) apart worden vastgelegd. Dit kan gezamenlijk worden gedaan (via DigiD) of via een verzoek aan de rechter. Overigens is er een wet in de maak, waarin het ouderlijk gezag wel aan de erkenning gekoppeld zal worden.

03 Hoe lang duurt een mediation?

Antwoord: In de meeste gevallen duurt een mediation 3-5 gesprekken van 1½-2 uur. Iedere situatie is echter anders. Soms zijn er meer gesprekken nodig om tot goede afspraken te komen.

05 Hoe lang blijven strafbare feiten op mijn strafblad staan?

Antwoord: Dit hangt af van het feit en de leeftijd waarop het feit is begaan. In mijn blog Strafblad en VOG heb ik hierop antwoord gegeven.

02 Wij zijn niet getrouwd en gaan uit elkaar. Moet wij toch een ouderschapsplan maken?

Antwoord: Ja, ook bij verbreking van een relatie waarin kinderen zijn geboren is een ouderschapsplan verplicht. De wet kent hierop echter geen sanctie. In geval van echtscheiding spreekt de rechter de echtscheiding niet uit zonder afspraken. Mochten er later geschillen ontstaan, dan kan de rechter partijen wel verwijzen om eerst een ouderschapsplan te maken alvorens zij een geschil mogen voorleggen.

04 Ik ben opgeroepen om DNA af te staan. Moet ik hieraan meewerken?

Ja, aan de afname van het DNA materiaal moet worden meegewerkt. Wel kan er bezwaar worden gemaakt tegen de opname van het DNA profiel in de databank. Met name in geval van minderjarigen kan hiertegen regelmatig met succes bezwaar worden gemaakt.

06 Ik ben onterfd. Heb ik nu wel recht op inzage in de administratie over de laatste 5 jaar van erflater?

Antwoord: Nee, dit recht is er niet. De legitimaris heeft recht op informatie om de omvang van de legitieme portie te kunnen vaststellen, maar heeft geen recht op de gehele administratie. Er mag geen ‘fishing expedition’ plaatsvinden. Wanneer er wetenschap is van bepaalde schenkingen, dan kan van die specifieke data wel informatie worden gevraagd.

Heeft u een vraag?

Scroll to top