Online mediation en digitalisering

Vandaag 6 jaar geleden heb ik mijn kantoor in Nieuw-Vennep gevestigd. En ik blijf natuurlijk vooruit gaan. Via UitElkaar werk ik als online reviewer van echtscheidingen en als mediator. Ik ben als familierechtspecialist en mediator aangesloten bij de Vfas. De Vfas heeft inmiddels een eigen mediation tool uitgebracht. Ik heb mij daarbij vandaag aangesloten. Hoewel niet alle aspecten van een echtscheiding in een online mediation aan de orde komen, heeft een digitale omgeving zeker wel toegevoegde waarde. Voor partijen die willen scheiden, samen aan een convenant en ouderschapsplan willen werken, maar dit wel onder professionele begeleiding willen doen, is het fijn wanneer er gewerkt kan worden vanuit huis. De face-to-face gesprekken worden dan bewaard voor de zaken die voor partijen moeilijk liggen en voor het afsluitende gesprek waarin de stukken worden besproken en ondertekend. Dit scheelt tijd en geld.

Voor de berekeningen van alimentatie en de verdeling/verrekening maak ik gebruik van het programma Split Online. Dit programma biedt als extra mogelijkheid om gegevens via Ockto te verwerken. Wat doet Ockto

Ockto is een app die nadat de cliënt zijn en/of haar DIGID-gegevens heeft ingvoerd bij diverse overheidinstanties informatie verzameld. Uit de bronnen basisregistratie personen, UWV, de voor ingevulde aangifte, kadaster en mijn pensioenoverzicht wordt en de nodige gegevens verzameld. De gegevens worden weergegeven in een zgn. Ockto-document. Daarnaast ontvangt u documenten van het UWV (PDF) en de Belastingdienst (XML) en Mijn Pensioenoverzicht.

Wat kost het?

Een Ockto-sessie kost € 9,95 (excl. btw). Het maakt daarbij niet uit of het om de gegevens van 1 of 2 personen gaat.

Het gebruik van Ockto is makkelijk, veilig, snel en daardoor goedkoop. Reden om zoveel als mogelijk met Ockto informatie op te halen. Echter, niet in alle gevallen zal Ockto het gewenste resultaat opleveren. Zo kunnen de inkomensgegevens van een IB-ondernemer nog niet worden opgehaald. Ook wanneer er net sprake is van een nieuw dienstverband, zullen mogelijk niet de gewenste gegevens worden opgenomen voor de berekening van het besteedbare inkomen en de draagkrachtberekening.

Welke gegevens worden doorgevoerd?

Split-Online wordt ingevuld op basis van de ontvangen Ockto gegevens. Een alimentatieberekening wordt gemaakt en een vermogensopstelling wordt gemaakt.

De alimentatieberekening:

De alimentatiebereekning wordt gemaakt aan de hand van het laatste volledige jaar dat beschikbaar is. Begin januari betekent dit dat de berekening wordt gebaseerd op het volledige loon voor loonbelasting over 2018. Gedurende 2019 blijft dit het uitgangspunt. U beschikt met een Ockto eveneens over de laatste 60 maanden inkomen zoals geregistreerd bij het UWV. U kunt deze nu wel zien, zowel in Split-Online als in het UWV-document, maar nog niet gebruiken. In de nabije toekomst zal dit wel mogelijk zijn.

De vermogensopstelling

De vermogensopstelling wordt gemaakt aan de hand van de voor ingevulde aangifte. U ziet hier zodoende alleen bezittingen en schulden voor zover de belastingdienst deze gegevens heeft. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan onroerend goed, (hypothecaire) leningen, spaartegoeden, effecten.

Niet zichtbaar zijn kapitaalverzekeringen, inboedel, vervoersmiddelen etc.

Door de digitalisering worden gegevens effectiever en goedkoper verwerkt.

Neem contact met mij op voor informatie over (online) mediation

Scroll to top