Bel ons nu!

Het kind heeft recht op omgang met zijn ouders en met degene die in een nauwe persoonlijke betrekking tot hem staat. De niet met het gezag belaste ouder heeft het recht op en de verplichting tot omgang met zijn kind.

De rechter stelt op verzoek van de ouders of van een van hen of degene die in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind, al dan niet voor bepaalde tijd, een regeling inzake de uitoefening van het omgangsrecht vast dan wel ontzegt, al dan niet voor bepaalde tijd, het recht op omgang.

De rechter ontzegt het recht op omgang slechts, indien:

  • ¨omgang ernstig nadeel zou opleveren voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind, of
  • ¨de ouder of degene die in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind kennelijk ongeschikt of kennelijk niet in staat moet worden geacht tot omgang, of
  • ¨het kind dat twaalf jaren of ouder is, bij zijn verhoor van ernstige bezwaren tegen omgang met zijn ouder of met degene met wie hij in een nauwe persoonlijke betrekking staat heeft doen blijken, of  
  • ¨omgang anderszins in strijd is met zwaarwegende belangen van het kind" 

In alle zaken betreffende minderjarige geldt dat de rechter beoordeelt wat in het belang van het kind wordt geacht. Een aantal van de belangen van kinderen blijken al uit de wet. Omgang met de andere ouder en mensen met wie het kind een nauwe band heeft, wordt in het belang van het kind geacht. Enkel in zwaarwegende gevallen, kan de rechter oordelen dat het meer in belang van het kind is om (tijdelijk) geen omgang te hebben.

Een omgangsregeling kan ook worden vastgesteld tussen het kind en een ander dan de ouder, bv. grootouders. 

De rechter kan zich laten adviseren door de Raad voor de Kinderbescherming. Als het kind de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt, zal het kind door de rechter worden uitgenodigd om zelf zijn mening kenbaar te maken. De wil van het kind wordt door de rechter meegewogen, maar is niet doorslaggevend. De rechter dient nog altijd een oordeel te vormen wat in het belang van het kind is.