Bel ons nu!

Ieder heeft de voornamen die hem/haar op de geboorteakte zijn gegeven. Wijziging van de voornamen kan op verzoek van de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger door de rechtbank worden gelast. Hiervoor is een procedure nodig. 

De geslachtsnaam (achternaam) is afhankelijk van de situatie. Een kind die familierechtelijk alleen in relatie staat tot de moeder draagt haar achternaam. Dit kan in situatie van bv. erkenning of huwelijk nog worden gewijzigd. Ook bij adoptie is er een keuzemoment  voor de geslachtsnaam. In dergelijke situaties is het belangrijk advies in te winnen en dit zo nodig in de procedure eveneens vast te stellen.

Wijziging van de geslachtsnaam kan plaatsvinden middels een verzoek aan de Koning (Dienst Justis).