Bel ons nu!

Links

http://www.rvr.org/ : website van de Raad voor Rechtsbijstand. Hier vind u onder meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand.

http://www.rechtspraak.nl/ : algemene website van alle gerechten (Gerechtshoven, Rechtbanken, Raad van State, Centrale Raad van Beroep en Hoge Raad) in Nederland. Hier kunt u ook zoeken naar uitspraken van de verschillende gerechten. Tevens vindt u er informatie over procedures en proceskosten.

http://www.advocatenorde.nl/: algemene website van de Nederlandse Orde van Advocaten. U vindt hier informatie over wetgeving en regelgeving met betrekking tot de advocatuur en eveneens informatie over klachtenbehandeling.

http://www.wetten.nl/ : website waarop alle wetten te vinden zijn.

http://www.om.nl/: website van het Openbaar Ministerie. U vindt hier informatie over strafzaken en beleid van het openbaar ministerie.

http://www.slachtofferhulp.nl/: informatie en hulp voor slachtoffers van een misdrijf of verkeersongeval.

http://www.nvvr.org/: Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. Onafhankelijke beroepsvereniging voor rechters en officieren van justitie. Op deze website kunt u onder meer het meest recente Trema-rapport, alimentatienormen, vinden.