Bel ons nu!

De wet bepaalt wie gehouden zijn tot het verstrekken van levensonderhoud en aan wie.

Echtgenoten zijn tijdens het huwelijk verplicht elkaar het nodige te verstrekken. Na ontbinding van het huwelijk kan er een alimentatieverplichting ontstaan. 

Voor kinderen zijn de ouders onderhoudsplichtig. Ook de verwekker van een kind is onderhoudsplichtig. Een stiefouder is alleen gedurende het huwelijk of geregistreerde partnerschap levensonderhoud te verstrekken aan tot het gezin behorende kinderen.  

Bij de berekening van alimentatie wordt gekeken naar de behoefte van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van de alimentatieplichtige.  

Zie ook Onderhoudsverplichting van de overleden ouder: de regeling van de som ineens