Bel ons nu!

Inverzekeringstelling

Wanneer de termijn van ophouden voor onderzoek te kort blijkt te zijn om het onderzoek af te ronden, wordt de verdachte normaalgesproken voor maximaal drie dagen in verzekering gesteld. Dit is echter alleen mogelijk wanneer voorlopige hechtenis is toegestaan. Inverzekeringstelling is daarom alleen mogelijk bij misdrijven waarop vier jaar of meer gevangenisstraf staat of in geval van verdenking van in artikel 67 Sv aangewezen misdrijven. In geval van inverzekeringstelling moet binnen 3 dagen en 18 uur voorgeleiding voor een rechter-commissaris plaatsvinden (art. 59a Sv).

De inverzekeringstelling duurt maximaal 3 dagen en kan één keer met maximaal 3 dagen worden verlengd, in geval van dringende noodzaak.

Verdachten worden in principe in een politiecel in verzekering gesteld. Voor minderjarigen geldt dat zij op elke geschikte plaats in verzekering kunnen worden gesteld (bijv. thuis). 

Invrijheidstelling

Wanneer er geen sprake meer is van onderzoeksbelang, wordt de verdachte in vrijheid gesteld. Een minderjarige moet altijd worden overgedragen aan een ouder.  Wanneer het belang van ophouden voor onderzoek alleen nog bestaat uit een mededeling over de strafzaak, zoals een strafbeschikking of dagvaarding, moet worden uitgereikt, wordt dit zo spoedig mogelijk gedaan.