Bel ons nu!

Indien je het niet eens bent met het vonnis van de rechter, kun je hiertegen in hoger beroep gaan zodat de zaak opnieuw wordt behandeld door het gerechtshof.


Termijn hoger beroep

Het hoger beroep moet uiterlijk 14 dagen na de dag van de uitspraak zijn ingesteld. Wanneer je niet van de zittingsdatum en het latere vonnis op de hoogte was, omdat je bijvoorbeeld de dagvaarding voor die zitting niet hebt gekregen, gaat de termijn om hoger beroep tegen het vonnis in te stellen pas lopen nadat het vonnis is betekend betekend. Het is belangrijk dat je zelf de termijn om hoger beroep in te stellen goed in de gaten houdt, want als je te laat bent, wordt je later door het gerechtshof niet-ontvankelijk verklaard in het hoger beroep.


Hoger beroep instellen

U kunt het hoger beroep zelf ter griffie van de rechtbank instellen, maar u kunt dit ook door een advocaat laten doen. Het is dan wel belangrijk dat u de zaak tijdig bij ons aanmeldt. Indien u het zelf doet moet u (terug) naar de rechtbank waar de uitspraak is gedaan en daar moet u aan de balie (griffie van de rechtbank) het hoger beroep instellen. U kunt eventueel ook de griffier van de rechtbank machtigen om namens u het hoger beroep in te stellen, maar u moet er dan wel op toezien dat dit juist en tijdig gebeurt.


Verlofstelsel hoger beroep

Wanneer de door de rechter opgelegde straf een geldboete van niet meer € 500,00 is opgelegd, geldt het verlofstelsel voor hoger beroep. U bent dan verplicht om - binnen 14 dagen nadat u hoger beroep hebt ingesteld - een appelschriftuur (brief) naar de rechtbank te sturen waarin u de redenen vermeld waarom u het niet eens bent met het vonnis van de eerste rechter. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat u het niet eens bent met de veroordeling omdat u onschuldig bent. Het is belangrijk dat u zorgvuldig en gemotiveerd uitlegt waarom de veroordeling niet juist is. Het formulier kun je hier downloaden https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Grievenformulier.pdf


Behandeling hoger beroep

De rechtbank zal uw strafzaak vervolgens doorsturen naar het gerechtshof. Gemiddeld duurt het ongeveer 9 – 15 maanden voordat uw strafzaak in hoger beroep wordt behandeld. U ontvangt hiervoor vanzelf een oproeping.
Omdat het hoger beroep bij het gerechtshof de laatste feitelijke instantie is om uw feitelijke verweren naar voren te brengen, is het belangrijk dat dit goed gebeurt. Wanneer u bepaalde verweren vergeet te voeren, kunnen deze niet meer in cassatie worden gevoerd.