De Educatieve Maatregel Alcohol

Na de verhuizing naar het nieuwe kantoor, is het de beurt aan het archiveren en digitaliseren van dossier. Alle dossiers uit de verhuisdozen, ter controle en door de scanner. Zo kwam ik het dossier van een cliënte tegen die ik heb bijgestaan tegen het besluit van CBR om haar een Educatieve Maatregel Alcohol op te leggen.
De zaak is gepubliceerd op rechtspraak.nl http://deeplink.rechtspraak.nl/uits…
Ik heb haar bijgestaan in bezwaar, dat ongegrond werd verklaard. Ik heb haar bijgestaan in de tegelijk lopende strafprocedure, waarin de strafzaak na het horen van getuigen werd geseponeerd, maar ook dit mocht in de beroepszaak bij de rechtbank niet helpen.
De strafrechtprocedure en de bestuursrechtelijke zaak kunnen namelijk naast elkaar lopen en er gelden verschillende regels.
Daar waar in het strafrecht de bewijslast bij het Openbaar Ministerie ligt, gaat het er in het bestuursrecht heel anders aan toe en kan naar mijn mening niet gezegd worden dat burgers dan nog genoeg rechtsbescherming genieten. Het bestuursrecht schuurt steeds meer tegen het strafrecht aan zonder dat de daarbij passende rechtsbescherming geldt.
In de procedures tegen het CBR is het feitelijk genoeg dat CBR beschikt over een verklaring van de politie op grond van artikel 130 WVW 1994 dat er een vermoeden van ongeschiktheid is. Er is dan dus alleen sprake van een vermoeden.
Uiteindelijk is de zaak uitgeprocedeerd tot de hoogste instantie, de Raad van State. De Raad oordeelde dat de rechtbank niet heeft onderkend dat het verslag van de feiten (in de verklaring ex artikel 130 WVW) niet de conclusie rechtvaardigde dat cliënt die nacht onder invloed van alcohol had gereden.
Een lange strijd, maar met een goede afloop 🙂 Zo wordt het archiveren van dossiers nog leuk.

 

Scroll to top