Beëindiging arbeidsovereenkomst bij detentie?

Gevangenisstraf is niet zomaar reden om arbeidsovereenkomst te ontbinden, maar bij langdurige detentie kan voortzetting van de werkgever niet worden gevergd.

In de uitspraak van rechtbank Amsterdam van 8 mei 2019 oordeelt de kantonrechter dat detentie op zich geen reden is voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst (7:669 lid 3 sub h BW). Er moet worden gekeken naar de concrete omstandigheden van het geval. In deze zaak is betrokkene veroordeeld tot een langdurige gevangenisstraf, hetgeen betekent dat hij gedurende langere tijd niet aan zijn verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst kan voldoen. Door de detentie kan hij de arbeid die hij met de werkgever overeengekomen is te verrichten, niet meer uitvoeren.

Het mag zo zijn dat de werkgever geen loon hoeft te betalen als de werknemer zijn werkzaamheden wegens detentie niet kan uitoefenen, maar dat betekent op zichzelf niet dat een werkgever geen belang heeft het dienstverband te beëindigen. Een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan om arbeid te verrichten en de werkgever moet ervan op aan kunnen dat de werknemer daarvoor beschikbaar is. In een situatie waarin de medewerker langdurig niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de arbeidsovereenkomst kan voldoen, kan van de werkgever in beginsel in redelijkheid niet worden gevergd het dienstverband te laten voortduren.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:3262

Scroll to top