Bel ons nu!

De wet stelt eisen aan de personen die een huwelijk wensen aan te gaan. Voor het aangaan van een geregistreerd partnerschap zijn de wettelijke bepalingen over het huwelijk eveneens van toepassing. In sommige gevallen, zoals minderjarigheid, is ontheffing nodig om een huwelijk te mogen aangaan. Bovendien is toestemming nodig van de ouders. Als deze toestemming niet wordt gegeven, dient vervangende toestemming aan de rechtbank te worden verzocht. Iemand die vanwege drank of drugsmisbruik onder curatele staat, heeft toestemming nodig van de curator. Als deze toestemming wordt geweigerd is vervangende toestemming nodig van de rechtbank.